VELKÉ VĚCI SE RODÍ Z MALÝCH ZAČÁTKŮ

    

  VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU

   

  EVIDENCE POKLADNY, BANKY, POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ

   

  VEDENÍ SKLADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

   

  VYÚČTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD A SLUŽEBNÍCH CEST

   

  MZDOVÁ AGENDA

   

  PŘÍPRAVA PODKLADŮ PRO DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ

   

  ZASTUPOVÁNÍ PŘED ÚŘADY

   

  CENA OD 500 KČ/MĚSÍC